آب بندی ساندویچ پانل ...

آب بندی ساندویچ پانل

اجرا و نصب ساندویچ پانل آسان و راحت است ولی اگر بخواهیم شناسه ها و ویژگی های فنی و راه کارهای آن را در نظر بگیریم کاری سخت و پیچیده به نظر خواهد آمد و از طرفی به ساختار و انسجام مواد به کار رفته در ساندویچ پانل بستگی دارد. نصب سریع و آسان ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری که برای فضاهای تجاری ، صنعتی ، کشاورزی و انواع سالن ها و نصب ساندویچ پانل پیش ساخته به منظور حفاظت از سطوح بزرگ و یکنواخت بهترین گزینش و یک راه اقتصادی است.

اما در این حین برای نصب ساندویچ پانل ها باید به یک سری نکات مهم توجه ویژه کرد:

برای آب بندی کردن پروژه دقت به متد قرارگیری نری و مادگی ساندویچ پانل دیواری حائز اهمیت است.

برای درزبندی و آب بندی مناسب ساندویچ پانل ها استفاده از چسب سیلیکون توصیه میشود.

با توجه به رعایت فاصله مجاز بین ساندویچ پانل ها تکیه گاه مناسب برای سفت کردن پیچ ها ضروری است.

به فاصله بین ستون ها ، عرض و ارتفاع پانل ها و محل قرار گیری پانل ها و میزان وزش باد در منطقه باید توجه شود.

از پیچ های واشر داری که مخصوص نصب ساندویچ پانل های دیواری و ساندویچ پانل های سقفی است استفاده شود.

بحث دیگری که در زیبایی و آبندی مناسب سازه ها مطرح است به کار گیری فلاشینگ ها و آبروها برای نصب ساندویچ پانل های سقفی در جایگاه مناسب خود است.