آب بندی سقف ساندویچ پانل ...

آب بندی سقف ساندویچ پانل

فلاشینگ ساندویچ پانل برای آب بندی و زیبا کردن ساختمان‌ها, پوشش دادن سقف‌های شیروانی شکل و پشت بام‌ها به کار می‌رود. این ابزار، جهت آب بندی نمای یک سازه و مخفی نمودن آن در یک ساختمان استفاده می‌شود. این پوشش برای زاویه‌های خاص در ساختمان و زیبا نمودن آن به کار می‌ورد و هم جنس ساندویچ پانل‌ها تولید می‌شود برای زاویه‌های راس خط (خط الراس) با گام ساندویچ پانل به طور مثال ساندویچ پانل سقفی تولید می‌شود.

یکی از کاربردهای این ابزار در بخش‌های درز می‌باشد و از آن‌ها به عنوان درپوش نیز می‌توان استفاده کرد، از آن‌ها برای لبه پنجره‌ها هم استفاده می‌شود، این پوشش در ابعاد و طرح‌های مختلف به متدهای خم کاری، جوشکاری، برش کاری ساخته می‌شود و روی سطح‌های رو باز ساختمان‌ها نصب می‌شوند.