ابعاد ساندویچ پانل صخامت ۵۰ ...

ابعاد ساندویچ پانل صخامت ۵۰

ساندویچ پانل دیواری با ضخامت ۵۰ میلیمتر دو رو ورق (کاربرد ساختمانی و پارتیشن‌های داخل سردخانه ها ، دانسیته ۴۰±۲)

یکی از مزایای بالقوه ساندویچ پانل ها وجود ابعاد و ضخامت های مختلف می باشد به این صورت که ساندویچ پانل ها در ابعاد استاندارد و عرف بازار موجود می باشند .

انواع مختلف ساندویچ پانل با توجه به کاربردشان ابعاد متفاوتی خواهند داشت. ساندویچ پانل دیواری دارای مشخصات : عرض ثابت ۱٫۱۵ متر ومفید ۱٫۱۳ متر وطول آن بین ۲ الی ۱۲ متر به دلخواه مشتریان ومدل های این ساندویچ پانل پیچ مخفی ، شیار دار،صاف، صاف شیاردار، پیچ مخفی با شیار های درشت ، پیچ مخفی باشیار های ریز. ساندویچ پانل سقفی درمدل های طرح ذوزنقه ای و طرح سفال عرض وساندویچ پانل ذوزنقه ای۱٫۰۸ متر و طول آن ۱مترالی۱۲ متردلخواه

و ابعاد ساندویچ پانل طرح سفال عرض ثابت ۰۹/۱ متر وطول ۷ متر