ابعاد ورق های ساندویچ پانل ...

ابعاد ورق های ساندویچ پانل

جنس ورق های یک پنل از آلومینیوم، آلوزینک، گالوانیزه می باشد.در مقایسه با ساندویچ پانل سقفی با ساندویچ پانل دیواری می توان گفت،جنس ورقهای ساندویچ پانل سقفی از آلوزینک می باشد که شامل ترکیباتی نظیر روی، سیلیکون، آلومینیوم بوده و ضخامتشان بین ۴ الی ۱۰ سانتی متر و طولشان از ۲ تا ۱۲ متر می باشد، عرض آنها برابر ۱٫۱۶ سانتی متر و عرض مفیدشان برابر ۱٫۰۱ سانتی متر است. ضخامت ساندویچ پانل دیواری بین ۴ تا ۱۵ سانتی متر متغییر بوده و دارای عرضی به اندازه ۱٫۰۸ سانتی متر و عرض مفیدی برابر ۱٫۰۱ سانتی متر است. وزن ساندویچ پانل ها بر اساس موادی که در تهیه آنها بکار رفته و وزن عایق و ورق بکار رفته متفاوت است.