اجرای ساندویچ پانل دیواری ...

اجرای ساندویچ پانل دیواری

 

اجرای ساندویچ پانل دیواری معمولا با پیچ مخصوصی انجام می شود.

برخلاف مصالح سنتی ساندویچ پانل دیواری نیاز به ترکیب با مصالح خاصی ندارد.

این محصولات آماده به تنهایی برای ساخت دیواری مناسب هستند.

در نظر داشته باشید پانل ها تنها برای صنعت ساخت و ساز نیستند بلکه از آن ها در تمام موارد مختلف صنعتی استفاده می شود.