انواع سوله|سوله پیش ساخته|سوله یک دهانه|سوله دو دهانه ...

انواع سوله

 انواع سوله|سوله پیش ساخته|سوله قوسی|سوله چند ضلعی

سوله های ساخته شده توسط شرکت ماموت را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

·        سوله های یک دهانه که در این سوله ها یکی از دهانه ها سوله باز می باشد

·        سوله های دو دهانه که در این سوله ها هر دو دهانه سوله ها باز می باشد

·        سوله دو یا چند دهانه با سوله های ستون مشترک که در این سوله ها چند دهانه برای هر طرف سوله در نظر گرفته شده است که می توانند توسط چند ستون به صورت ظاهری جدا شوند

·        سوله دو دهانه در در هر طرف آن سوله شامل دو دهانه می شود

·        سوله قوسی در انواع مختلفی وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت

·        سوله چند ضلعی که این سوله نیز در انواع مختلفی است که در ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت

انواع سوله|سوله پیش ساخته|سوله یک دهانه|سوله دو دهانه

 

 

 

انواع سوله های قوسی :

·        سوله های قوسی ساخته شده با تیرهای از مقاطع دایره ای C.H.S

·        سوله های قوسی با تیر ساخته شده از تیر ورق که در این طرح قوس I در مقطع متغیر و ستون H.S.S استفاده می شود

 

سوله های تک دهانه یا سوله های هشتی با تیر ساخته شده اند و در انواع مقاطع آن ها به دو دسته ذیل تقسیم می شوند که به اختصار در مورد آن ها توضیح خواهیم داد:

·        از مقاطع H.S.S ویژه دهانه های ۱۲ الی ۱۸ متری در آن ها استفاده میشود.این سوله ها که در آن ها برای تیر و ستون های سوله از پروفیل H.S.S با مقطع مستطیل                  شکلی که ابعاد یکسان دارند استفاده می شود،برای ساخت سوله هایی با دهانه کوچک ۱۲ تا ۱۸ متری استفاده می شود.

·        از مقاطع دایره ای C.H.S در این طرح استفاده میشود که تیرها در این قالب سوله از یک جفت مقطع C.H.S به صورت صاف تشکیل می شود.

·        سوله هشتی با تیر ساخته شده از تیر ورق که در این طرح بجای استفاده از ستون I با مقطع متغیر،ستون مورد نظر از مقاطع H.S.S ساختمانی استفاده می کند.

 

سوله های ساخته شده با ساندویچ پانل ماموت را می توانید از طرق مختلف من جمله از طریق لینک تماس با ما در سایت تهیه کنید و سفارش دهید.