تعریف ساندویچ پانل ...

تعریف ساندویچ پانل

برای ساخت یک دیوار معمولی باید تا مسئول و معمار (یا همان اوستاکار سنتی) بر سر پروژه حاضر شود و آماده سازی مواد اولیه مانند ملات و آجر و ریسمان باید به شروع کشیدن دیوارها و اجر چینی نماید. در حالیکه اگر از ساندویچ پانل دیواری استفاده نمایید در زمان بسیار کوتاه تری می توانید همان دیوار را ساخته و بدون کمترین پرتی و دور ریز و همچنین کمترین گرد و خاک.
ساندویچ پانل سقفی هم مانند پنل دیواری به صورت کلی سرهم بندی میشود و بسیار راحت تر از سقف های سنتی است زیرا از بالا کار گذاشته می شود و همچنین کیفیت و استحکام آن بسیار بالاتر است. همان جوری که داخل ساندویچ خوردنی مواد خوراکی قرار می گیرد که بواسطه نان ها احاطه شده اند. ساندویچ پنل ها نیز از دو لایه فلزی تشکیل شده اند که با استفاده از فوم های مختلفی پر می شود.