تعمیر سقف سوله ...

تعمیر سقف سوله

با توجه به هزینه بسیار زیاد جهت تعویض سقف سالن های صنعتی این شرکت جهت جلوگیری از هزینه زیاد پوشش سقف های از جنس شیروانی ورق سینوسی ورق ذوزنقه ای و ساندویچ پانل را در سریعترین و کمترین هزینه ممکن تعمیر و اببند می نماید.
این تعمیر به صورتی انجام می گیرد که دید کلی سقف به هم نخورده و به صورت وصله و پینه دیده شود.
جهت جلوگیری از تخریب سقف لازم است سالانه به صورت دوره ای از پوشش سقف بازدید و اکیپهای جزیی را سریعا رفع کرد.