تولید ساندویچ پنل ...

تولید ساندویچ پنل

دستگاه هایی که از آن برای تولید ساندویچ پانل(پنل) استفاده میشود باید دارای استاندارد های جهانی باشند.

در بازار انواع دستگاه های تولید کننده ساندویچ پانل وجود دارند.

بسیاری از این دستگاه ها چینی هستند و استاندارد جهانی ندارند.

ساندویچ پانل تولید شده این دستگاه ها دارای کیفیت مرغوب نیستند.

از آن نمیتوان به عنوان عایق مناسب استفاده کرد .

مشکل دستگاههای بی کیفیت به همینجا ختم نمیشود

دقیقا در هنگام نصب بدلیل قالب بندی و برش های نامناسب دستگاههای متداول؛ مجریان نصب با مشکلات عدیده ای روبرو شده.

بعضا نمیتوانند آبندی و کیفیت اجرای پروژه ها را گارانتی نمایند.

معمولا از زیر بار مسولیت نصب شانه خالی میکنند.

دیگر موارد انتخاب ساندویچ پانل

ورق گالوانیزه در ساندویچ پانل یکی از مواد اولیه برای ساخت ساندویچ پانل است. این ورق به همراه فوم پلی یورتان یا فوم پلی استایرن به همراه چسب وارد دستگاه هایی که توسط ربات های مکانیکی و مکانیزه کنترل می شوند می شود و از طرف دیگر سانویچ پانل کامل شده و به صورت برش خورده ( با توجه به کاربرد و درخواست مشتری) بیرون آمده و بسته بندی می شود.

در روش ناپیوسته تولید ساندویچ پانل پلی یورتان که به‌صورت تزریق دوجزئی مواد پلی یورتان است از یک دستگاه تزریق فشار پایین یا فشار بالا پلی یورتان تزریق می‌شود . این مواد شامل پلی طول ، کانالی است و گاز و جزء ایزوسیانات هست.

در روش ناپیوسته تولید ساندویچ پانل پلی یورتان جهت قالب‌گیری از پرس ثابت استفاده می‌شود که پس از جای گذاری ورق فرم دهی شده و در دو سوی قالب پرس هیدرولیک بسته می‌شود و فشاری معادل دو تن بر مترمربع به آن وارد می‌شود .

سپس در طول ساندویچ پانل یک یا چند حفره ایجاد می‌شود . سپس توسط شیلنگی که به سر دستگاه متصل است پلی یورتان با فشار در ساندویچ پانل تزریق می‌شود . میزان تولید پلی یورتان ۴۰ کیلوگرم در مترمکعب تزریق می‌شود و زمان قالب‌گیری پانل ها درروش ناپیوسته ۱۵ تا ۳۰ دقیقه است بسته به ضخامت پانل تولیدی .