درزگیر ساندویچ پنل ...

درزگیر ساندویچ پنل

نصب ساندویچ پانل ها دارای نکات ظریف بسیاری است و باید توسط فرد با تجربه و متخصص انجام شود. ابتدا باید به ساختار اجرا شده روی سقف و فاصله بین تکیه گاه های اصلی توجه شود و بر اساس ان زیرسازی پانل های سقفی را انجام داد.

در مرحله بعد ساندویچ پانل ها روی پرلین های موجود در سقف قرار گرفته و به ازای هر متر متربع ساندویچ پانل سقفی باید یک پیچ سرمته گالوانیزه استفاده میشود.

نصب ساندویچ پانل سقفیساندویچ پانل ها باید به صورت اورلپ قرار گرفته باشد. این کارجهت اب بندی سقف و جلوگیری از نفوذ آب انجام میگیرد که بسیار دارای اهمیت است.

در مرحله اخر بهتر است جهت زیباسازی و درزگیری ساختمان از ورق فلاشینگ و ورق آبرو  استفاده شود.