دستگاه های ساندویچ پانل برش ناودانی ...

دستگاه های ساندویچ پانل برش ناودانی

دستگاه برش ساندویچ پانل میتواند یک اره قطب نما یا اره دستی باشد.کار با این ابزار ها باید با سرعت انجام شود تا به سطح پانل آسیب جدی وارد نشود.با توجه به اینکه ساندویچ پانل های خریداری شده از شرکت های تولید کننده طول های بسیار زیادی دارند، مورد نیاز مشتری نخواهند بود.نیاز به برش این پانل ها و تبدیل آن ها به قسمت های کوچکتر از مواردی است که باعث جست و جوی ابزار برش میشود.ابزاربرش برای انجام برش دقیق ساندویچ پانل ها در اندازه های مختلف و مورد نیاز میباشند.و بسیار دقیق، بر اساس استاندارد های روز جهان هستند.

برشکاری ساندویچ پانل سقفی دیواری پیش ساخته ماموت با دستگاه مخصوص پانل بر توسط تیم نصاب برجسته مجتمع صنعتی ماموت