دیوار ساندویچ پنل ...

دیوار ساندویچ پنل

 

دیوار ساندویچ پنل یا ساندویچ پانل دیواری  ابزار  و مصالحی در ساختمان سازی میباشد که در سالهای اخیر طراحی و تولید شده و مورد مصرف مهندسان و معماران و برج سازان و صنعتگران میباشد . این ابزار در کارخانه ها با مکانیزمهایی پیشرفته تولید می گردند . رباتها و سیستمهای مکاترونیکی جهت تولید ساندویچ پانل مورد استفاده قرار میگیرند.

نوع و ضخامت ورق مورد استفاده پانل دیواری : ورق الوزینگ (روی و آلومینیم) ، گالوانیزه و آلومینیوم پیش رنگ شده به ضخامت ۰/۵ الی ۰/۷ میلیمتر در  رنگ های متنوع و از نوع سوپر پلی استرکوره ای به ضخامت ۲۵ میکرون در قسمت  بیرون و ۷ مکرون در رنگ پرایمر کوره ای از داخل در محل اتصال ورق با فوم.     (چسبندگی فوم به ورق)