زیرسازی ساندویچ پانل ...

زیرسازی ساندویچ پانل

زیرسازی ساندویچ پانل دیواری به این صورت که سری پروفیل های ۹۰*۹۰ یا ۸۰*۸۰ آهن کشی می شوند سپس پانل ها به فاصله ۱٫۳۰ سانتی متر و به حالت افقی دور تا دور سوله روی این آهن کشی با پیچ پرچ میشوند.

نکات مهم در نصب ساندویچ پانل دیواری که باید مورد توجه قرار بگیرند در مرحله اول نوع نصب است.

ساندویچ پانل دیواری را به دو صورت نرومادگی و پیچ مخفی میتوان نصب کرد.

ساندویچ پانل دیواری نر و مادگی

بر روی این نوع ساندویچ پانل شیارهای متعددی قرار می گیرد. این شیارها به هنگام نصب به صورت فاق و زبانه (نری و مادگی) در یکدیگر فرو رفته و پیچ می شوند. توجه داشته باشید که برای نصب حدالمقدور از نصاب ساندویچ پانل حرفه ای مشاوره دریافت کنید. بعد از قرار گیری در جای مناسب باید با پیچ سرمته گالوانیزه مهار شود.

ابتدا باید به ساختار اجرا شده روی سقف و فاصله بین تکیه گاه های اصلی توجه شود و بر اساس ان زیرسازی پانل های سقفی را انجام داد.

در مرحله بعد ساندویچ پانل ها روی پرلین های موجود در سقف قرار گرفته و به ازای هر متر متربع ساندویچ پانل سقفی باید یک پیچ سرمته گالوانیزه استفاده میشود.