ساختمان های ساخته شده با ساندویچ پانل ...

ساختمان های ساخته شده با ساندویچ پانل

سازه های ساندویچ پانل عموما برای تجهیز کارگاه های بزرگ در مناطق اقلیمی سخت ساخته میشوند که کاربری عمده آنها اسکان نیروی انسانی فعال در پروژه ویا اتاق جلسات و دفتر مهندسین ناظر پروژ می باشد تا در طول انجام پروژه در آن مستقر باشند.

اجرای سازه ساندویچ پانل نیاز به یک اکیپ کاری با تجربه و تخصص دارد تا بتوان بخوبی پلان کار را به گونه ای طراحی کرده تا جوابگوی تمامی فضا های مورد نیاز و اتاق های لازم برای پیشبرد پروژه باشد.ضمن اینکه به تمامی جزئیات و اطلاعات فنی این کار آشنایی و تسلط کافی داشته باشد تا از عهده مدیریت اجرای کار بخوبی بر آید.

کاربرد ساندویچ پانل در صنعت ساختمان به عنوان مصالح ساختمانی نوین روز به روز در حال افزایش است.ترکیب این مصالح و ویژگی هایی که دارند موجب افزایش کاربرد ساندویچ پانل در صنعت ساختمان شده است.مجموعه ای از ویژگی ها همچون عایق حرارتی باربری ، عایق صدا و دکوراسیون در انواع ساندویچ پانل جمع شده است.درنتیجه استفاده از آن ها در ساخت و ساز موجب صرفه جویی در انرژی و انطباق صنعتی سازی مسکن می شود.