ساندویچ پانل ارومیه ...

ساندویچ پانل ارومیه

ساندویچ پانل در ارومیه هنوز نیاز به معرفی دارد،در این شهر می توان با شناخت ساندویچ پانل ، صنعت ساخت و ساز را در این شهربه پیشرفت فراوانی رساند که با وجود ساندویچ پانل ماموت در سازه های این شهر بخصوص در شهرک های صنعتی می توان خیالی آسوده از بابت امنیت و ایمنی در سازه ها داشت.ساندویچ پانل در شهر ارومیه از بهترین مصالح ساختمانی است که می تواند با مصالح ساختمانی سنتی گذشته رقابت کند و بدون شک در این رقابت پیروز میدان ساندویچ پانل ماموت است.ساندویچ پانل ها به صورت ساندویچ پانل دیواری که برای ساخت سازه های پیش ساخته از نوع دیوار ها استفاده می شوند و ساندویچ پانل سقفی که از نوع ساندویچ پانلی برای پوشش سقف ها هستند می باشند.ساندویچ پانل های سقفی و دیواری در بین ساندویچ پانل ها توسط شرکت ماموت با کیفیت بیشتری ارائه می شوند و همچنین ساندویچ پانل ماموت دارای مرحله بازرسی است که مرحله بازرسی ساندویچ پانل یا همان بررسی فقط توسط شرکت ماموت برای مشتریان فراهم آمده است.بررسی ساندویچ پانل به این صورت است که بعد از نصب،بازرس شرکت ماموت برای بازرسی ساندویچ پانل ماموت در ارومیه در محل حاضر می شود و به تمام پروژه و همچنین تک تک ساندویچ پانل ها و یا دیوار و سقف ها رسیدگی می کند و در صورت هرگونه مشکل آن را حل کرده و به امور مربوطه رسیدگی می کند و پس از اطمینان از سلامت سازه آن را به مشتری تحویل می دهد.