ساندویچ پانل در تبریز ...

ساندویچ پانل در تبریز

 

ساندویچ پانل در تبریز از جمله پانل های ساندویچی تولیدی در تبریز می باشد. تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع در شمال غربی کشور است.

این استان از بزرگترین و پرجمعیت ترین استان های کشور ما می باشد. تبریز از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود. از جمله این صنایع میتوان به تولید ساندویچ پانل تبریز اشاره کرد. استان آذربایجان شرقی صنایع مختلف دیگر از جمله صنایع مواد غذایی ، ماشین آلات و صنایع شیمیایی را نیز شامل می شود.