ساندویچ پانل سقفی دیتیل ...

ساندویچ پانل سقفی دیتیل

ساندویچ پانل سقفی همان طور که از نامش پیدا است از جمله ساندویچ پانل های کابردی در ساختار سقف می باشد.نوع فوم این نوع ساندویچ پانل ها معمولا از جنس پلی یورتان است. این فوم فاقد گازهای گلخانه ای و گازهای مخرب محیط زیست می باشد.همین ویژگی مزیت سازگار بودن با محیط زیست را به این پانل ساندویچی می بخشد.پنل های ساندویچی آلوزینک در دو نوع ساده وپیچ مخفی تولید میشوند.