ساندویچ پانل سقف سوله ...

ساندویچ پانل سقف سوله

مراحل  نصب ساندویچ پانل سقفی

الف:آببندی پانل ها در محل اتصال به هم زیاد تر باشد.

ب:چسبندگی پانل ها به هم در محل درز زیادتر شود.

ج:تبادل حرارتی در محل اتصال بسیار کمتر گردد

جهت نصب ساندویچ پانل باید نکاتی را رعایت کرد که در ذیل به آن ها اشاره میکنیم :

♦ به گام پیچ ها و ارتفاع آنها توجه شود.

♦  برای درز بندی بهتر بین پانل هاسقفی  می توان از چسب سیلیکون و نوارهای چسب یک طرف چسب دار استفاده کرد.

♦  جهت ساخت استراکچر و زیر سازی پانل های سقفی باید به نوع استراکچر سقف اجرا شده و فواصل بین تکیه گاه
های اصلی توجه شود .

♦  در نصب پانل های سقفی کاربرد فلاشینگ ها و آبرو ها در محل مناسب از اهمیت خاصی جهت زیبایی و آب بندی
پروژه برخوردار است .

♦  در نصب پانل های سقفی قرار گرفتن مناسب اورلپ پانل ها بر روی گام اول پانل بعدی و رعایت نمودن فاصله
خالی میان دو پانل اهمیت ویژه ای دارد.