ساندویچ پانل پیچ مخفی ...

 

ساندویچ پانل پیچ مخفی

ساندویچ پیچ مخفی به دلیل شکل خاص اورلپ آن بعد از نصب ، پیچ های نصب زیر اورلپ ان مخفی میشوندو نمای بسیار زیبایی ایجاد میکند. ساندویچ پانلپیچ مخفی با ضخامت ۵ سانتی متر تولید میگردد و تفاوت ان در مدل و شکل لبه های ساندویچ پانل ها در عرض آن ها میباشد.

 

انواع ساندویچ پانل پیچ مخفی

بصورت دو رو ورق ، یکرو ورق یکرو فویل ، یکرو ورق نایلون ، یکرو ورق یکرو کاغذ ، دو رو نایلون ، دورو کاغذ ، دورو فویل می باشد

 

 

شکل ساندویچ پانل پیچ مخفی

این نوع ساندویچ پانل از۲ الی۱۳متر بدلخواه وباتوجه به ابعاد دلخواه مشتریان

محترم تولید می گردد با درآوردن اورلپ چپ و راست.از ۴سانت تا ۱۵سانت

است. استاندارد ضخامت پانل های پیچ مخفی معمولا ۵سانت می باشد که

اغلب جهتزیباتر شدن پوشش سازه و کیفیت بهتر از این پانل ها استفاده

می کنند. این پانلبا ورق های گالوانیزه،آلوزینک و آلومینیوم قابل تولید می

باشد. ورق آلوزینک بدلیل خوردگی کم، مقاومت و خواص ضد زنگ نسبت

به بقیه ورق ها کارایی بیشتری دارد.

 

نوع دیگر ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی با ضخامت ۵ سانتی متر تولید می شوند و تنها فرق آنها در شکل لبه های عرضی است و عرض مفید آن ۱٫۱۲ سانتی متر است . این لبه ها طوری طراحی شده اند که اول یک پانل با پیچ وصل می شود و پس از آن لبه ی اورلپ بعدی روی آن پیچ قرار می گیرد و مخفی اش می کند .این حالت ساندویچ پانل پیچ مخفی باعث زیبا شدن سازه و کیفیت نهایی می شود.