ساندویچ پنل پشم سنگ ...

ساندویچ پنل پشم سنگ

پشم سنگ عایق صوت و حرارتی است. این محصول یکی از انواع فوم های عایق مورد استفاده در ساندویچ پانل می باشد.
این ماده از الیاف معدنی تشکیل شده؛ ازهمین روی به آن mineral wool نیز گفته می شود. ماده ی اولیه آن یکی ازانواع سنگ های آذرین بازمانده از فعالیت های آتش فشانی، سنگ بازالت، است. در کنار آن،ما پشم سنگ های سرباره را نیز داریم که از ضایعات پشم سنگ تولید می شوند و با قیمت ۳۰ درصد کمتر روانه بازار می شوند.

نحوه ی تولید پشم سنگ به این صورت است که بازالت را در دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد ذوب میکنند و آن را (با استفاده از روش های خاص) به الیافی بسیار ریز با قطر میکرونی تبدیل می کنند. از کل ماده، ۹۷ درصد را این الیاف ریز و باقی مانده را رزین و روغن های مورد نیاز برای فرم دهی الیاف،متناسب با نوع محصول مورد نیاز، تشکیل می دهد.