سقف ساندویج پنل ...

سقف ساندویج پنل

کاربرد ساندویچ پانل سقفی در پوشش سقف سازه های پیش ساخته و همچنین سوله ها و سالن های تولید صنعتی می باشد. پانل های سقفی از نظر تنوع نسبت به دیواری دارای محدودیت است . معمولا در دو نوع ساندویچ پانل سه گام و ساندویچ پانل سقفی پنج گام تولید می شود. کاربرد این نوع ساندویچ پانل در پوشش سقف سازه های پیش ساخته و همچنین سوله ها و سالن های تولید صنعتی می باشد.

ساندویچ پانل سقفی از نظر تنوع نسبت به ساندویچ پانل دیواری دارای محدودیت است. ضخامت ساندویچ پانل سقفی نیز همانند پانل های دیواری بسته به نوع کاربرد آنها و نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل احداث سازه متفاوت می باشد. از ۳ گام یا سه دنده معمولا در پوشش سقف سازه هایی استفاده میشود که از سقف ساختمان به عنوان بارانداز استفاده نشود و نیز در مناطقی که بارش نزولات آسمانی در طول سال زیاد نیست استفاده می شود.

گاهی از سقف سالن ها و انبارهای صنعتی به عنوان بارانداز استفاده میشود. به صورتی که باید مقاومت کافی در مقابل فشار ناشی از وزن بار را دارا باشد و همچنین در مناطقی از کشور که میزان بارش باران و برف بسیار زیاد باشد از ۵ گام یا همان ۵ دنده استفاده میشود . در تولید تمامی پانل های سقفی نیز مانند ساندویچ پانل دیواری از پلی یورتان نوع b2 (مقاوم در برابر آتش سوزی) استفاده می شود.