سوله چیست؟ (انواع سوله) , ساندویچ پانل ,ساندویچ پنل , سان ...

سوله به سازه ای فلزی و عظیم گفته میشود که معمولا با سقف شیب دار است . از این سازه در مرغداری ها ،کارخانه ها ، اسکلت ساختمان ، آشیانه هواپیما و … استفاده میشود

در طراحی سوله از نرم افزار های ویژه استفاده میشود و طراحی آن نیاز به محاسبات ویژه ای دارد که در صورت اشتباهی جزیی باعث به وجود آمدن خسارتی بزرگ خواهد شد

انواع سوله:

سوله تک دهانه به صورت ۸

سوله دو یا چند دهانه با ستون مشترک به صورت ۸۸

سوله دو دهانه به صورت ۸۸

سوله قوصی

سوله چند ضلعی

ساندویچ پانل ,ساندویچ پنل , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , پانل ساندویچی , پانل دیواری , پانل سقفی