شرکت ماموت ...

شرکت ماموت

شرکت ماموت یکی از برترین تولیدکنندگان ساندویج پانل در خاورمیانه محسوب می شود و در ساخت کانتینر از ساندویچ پانل شرکت ماموت استفاده می کنند.

شرکت ماموت در تحویل فوری ساندویچ پانل از جمله کانتینرها جزو شرکت هایی است که می توان گفت در رتبه برتر قرار گرفته است.