ضخامت ساندویچ پانل دیواری ...

ضخامت ساندویچ پانل دیواری

 

 

ضخامت ساندویچ پانل  دیواری به ضخامت ورق ساندویچ پانل ها و ضخامت فوم عایق بین دو لایه ورق آنها باز می گردد . برای انتخاب ساندویچ پانل مناسب پروژۀ اجرایی میبایست حتما به تمامی شرایط توجه داشت . شرایط آب و هوایی و اقلیمی و نوع استفادۀ آن پروژه که چه کاربردی خواهد داشت نیز در انتخاب ساندویچ پانل موثر می باشد . با توجه به همین دلیل ضخامت ساندویچ پانل ها نیز باید مشخص شود و در اجرای پروژه در نظر گرفته شود . به عنوان مثال نوع و ضخامت ورق مورد استفادۀ ساندویچ پانل های دیواری ممکن است ۰٫۵ میلیمتر باشد . در واقع ورق آلوزینک پیش رنگ شده به ضخامت ۰٫۵ میلیمتر که در رنگ های مختلف و متنوع و از جنس سوپر پلی استر کوره ای با ضخامت ۲۵ میکرون در قسمت بیرون و ۷ میکرون رنگ پرایمر کوره ای از داخل در محل اتصال ورق با فوم ( چسبندگی فوم به ورق ) می باشد.