ضخامت ساندویچ پانل ...

ضخامت ساندویچ پانل

ضخامت ساندویچ پانل ها بسته به ضخامت عایق و نوع ورق مورد استفاده متفاوت است. مقدار جابجایی حرارتی و همچنین مقدار بار فشاری بر ساندویچ نیز بر تعیین ضخامت ساندویچ پانل تاثیر گذار هستن

عرض ثابت ساندویچ پانل های دیواری ۱٫۱۶ متر و مفید آن ۱٫۱۴ متر میباشد.ضخامت این پانل های دیواری از ۴ الی ۱۲٫۵ سانتی متر است که البته به درخواست مشتری در ضخامت ۱۵ سانتی متر هم تولید میشود.

در ساندویچ پانل طرح ذوزنقه ای عرض ثابت ۱٫۰۸ متر و با ۷ سانتی متر اورلپ عرض مفید ان به ۱٫۰۱ متر کاهش میابد و طول آن ۲ الی ۱۲٫۲۰ متر به دلخواه مشتری است.

ساندویچ پانل سقفی ماموت معمولا در عرض ۱٫۰۸ و با ۷ سانتی متر اورلپ ۱٫۰۱ متر تولید میشود.این پانل در ضخامت های مختلف از ۴ الی ۱۰٫۰۸ سانتی متر تولید میشود و طول آن نیز به درخواست مشتری از ۲ الی ۱۲ متر میباشد.

ضخامت این ساندویچ پانل از ۸ الی ۱۵ سانتی متر است. عرض ثابت آن ۱٫۱۶ با سانتی متر اورلپ عرض مفید آن ۱٫۱۴ متر میباشد و در طول های ۱ الی ۱۳ متر به درخواست مشتری تولید میشود.

از ساندویچ پانل های پیچ مخفی و دو رو صاف معمولا در ساخت اتاق های تمیز مورد استفاده قرار میگیرد.

ساندویچ پانل پیچ مخفی می تواند ضخامت ۵ سانت را داشته باشد . ضخامت های ساندویچ پانل اتاق تمیز از ۵ سانت تا ۸ سانت می تواند باشد . ضخامت ورق های آنها که آلوزینک یا گالوانیزه هستند ۰٫۶ یا ۰٫۷ میلی متر می باشند.  این ضخامت در تعیین نوع و نوع ورق ساندویچ پانل برای کاربردهای مختلف  و به طور کلی در انتخاب ساندویچ پانل موثر می باشد . قیمت کلی و تمام شده ی ساندویج پانلها بر اساس ابعاد با واحد متر مربع ، جنس ورق و ضخامت مورد نیاز مشتری محاسبه می شود و لیست قیمت ساندویچ پانل ها تعیین می گردند. عدم انتقال حرارت در ساندویچپانل ها با ضخامت ۴ سانت معادل یک دیوار با ضخامت ۵۰ سانت از آجر و سنگ است . ضخامت ورق های آلوزینک و گالوانیزه و آلومینیوم ( در ساندویچ پانل های ماموت فقط از آلوزینک و آلومینیوم استفاده می شود ) عموماً ۰٫۵ ، ۰٫۶ ، ۰٫۷ میلی متر است که به نوع استفاده ی ساندویج پانل ها و سفارش مشتری بستگی دارند.