ضخامت ساندویچ پنل ...

ضخامت ساندویچ پنل

عرض ثابت ساندویچ پانل های دیواری ۱٫۱۶ متر و مفید آن ۱٫۱۴ متر میباشد.ضخامت این پانل های دیواری از ۴ الی ۱۲٫۵ سانتی متر است که البته به درخواست مشتری در ضخامت ۱۵ سانتی متر هم تولید میشود.در ساندویچ پانل طرح ذوزنقه ای عرض ثابت ۱٫۰۸ متر و با ۷ سانتی متر اورلپ عرض مفید ان به ۱٫۰۱ متر کاهش میابد و طول آن ۲ الی ۱۲٫۲۰ متر به دلخواه مشتری است.ساندویچ پانل سقفی ماموت معمولا در عرض ۱٫۰۸ و با ۷ سانتی متر اورلپ ۱٫۰۱ متر تولید میشود.این پانل در ضخامت های مختلف از ۴ الی ۱۰٫۰۸ سانتی متر تولید میشود و طول آن نیز به درخواست مشتری از ۲ الی ۱۲ متر میباشد. ضخامت این ساندویچ پانل از ۸ الی ۱۵ سانتی متر است. عرض ثابت آن ۱٫۱۶ با سانتی متر اورلپ عرض مفید آن ۱٫۱۴ متر میباشد و در طول های ۱ الی ۱۳ متر به درخواست مشتری تولید میشود. از ساندویچ پانل های پیچ مخفی و دو رو صاف معمولا در ساخت اتاق های تمیز مورد استفاده قرار میگیرد.ضخامت ساندویچ پانل پیچ مخفی ۵ سانتی متر است و همچنین ساندویچ پانل های اتاق تمیز دارای ضخامت ۵ الی ۸ سانتی متر هستند.