ضخامت ورق ساندویچ پانل ...

ضخامت ورق ساندویچ پانل

ضخامت ساندویچ پانل ها بسته به ضخامت عایق و نوع ورق مورد استفاده متفاوت است. مقدار جابجایی حرارتی و همچنین مقدار بار فشاری بر ساندویچ نیز بر تعیین ضخامت ساندویچ پانل تاثیر گذار هستن عرض ثابت ساندویچ پانل های دیواری ۱٫۱۶ متر و مفید آن ۱٫۱۴ متر میباشد.ضخامت این پانل های دیواری از ۴ الی ۱۲٫۵ سانتی متر است که البته به درخواست مشتری در ضخامت ۱۵ سانتی متر هم تولید میشود. در ساندویچ پانل طرح ذوزنقه ای عرض ثابت ۱٫۰۸ متر و با ۷ سانتی متر اورلپ عرض مفید ان به ۱٫۰۱ متر کاهش میابد و طول آن ۲ الی ۱۲٫۲۰ متر به دلخواه مشتری است. ساندویچ پانل سقفی ماموت معمولا در عرض ۱٫۰۸ و با ۷ سانتی متر اورلپ ۱٫۰۱ متر تولید میشود.این پانل در ضخامت های مختلف از ۴ الی ۱۰٫۰۸ سانتی متر تولید میشود و طول آن نیز به درخواست مشتری از ۲ الی ۱۲ متر میباشد.