ضریب انتقال حرارت ساندویچ پانل ...

ضریب انتقال حرارت ساندویچ پانل

همانطور که قبلا گفتیم ساندویچ پانل از لحاظ قیمت و از نقطه نظر سرعت اجرا و تمیز کاری به مراتب ارزانتر و سریعتر و مناسبتر از مصالح سنتی میباشد.ضمن اینکه عمده دیوار های سنتی و با مصالح بنایی از نظر هزینه اجرا از دیوار های با ساندویچ پانل پر هزینه تر اجرا خواهند شد.

ساندویچ پانل تمامی خصوصیات صنعت پسند از جمله، کیفیت بالا، سرعت زیاد و هزینه کم را به همراه دارد. همچنین با توجه به نگرانی های روز صنعت ساختمان سازی کشور از جمله سبک سازی و کنترل هدر رفت انرژی، در این زمینه نیز رضایت کارشناسان امر را به خود جلب کرده است.سرعت بسیار پایین مصالح بنایی در پوشش ساختمان ها، سنگینی بیش از حد در بارگزاری ساختمان و همچنین کیفیت پایین و عدم مقاومت کافی در زمین لرزه ها همیشه باعث نگرانی مهندسان سازه بوده است که معرفی ساندویچ پانل ها در این خصوص بسیاری از نگرانی ها را از میان برداشت.

آجر

۰٫۷۲   ضریب هدایت حرارتی آجر ۲۸ برابرضریب هدایت حرارتی پلی یورتان، ۲۴ برابر ضریب هدایت حرارتی پلی استایرن و ۱۸، برابر ضریب هدایت حرارتی پشم شیشه می باشد از این مقایسه  نتیجه می گیریم که آجر نسبت به این عایق ها دارای انتقال حرارت بسیار بالایی است. پس استفاده از عایق ها نسبت به

ماسه

۰٫۷۹۵

ضریب هدایت حرارتی ما سه ۳۲ برابر ضریب هدایت حرارتی پلی اوریتان ، ۲۸ برابر ضریب هدایت حرارتی پلی استایرن و ۲۰ برابر ضریب هدایت حرارتی پشم شیشه می باشد از این مقایسه نیز نتیجه آنچه مربوط به آجر را گرفتیم خواهیم گرفت.

گچ و سیمان

۰٫۷۲

ضریب هدایت حرارتی گچ ۲۸ برابر ضریب هدایت حرارتی پلی اوریتان، ۲۴ برابر ضریب هدایت حرارت پلی استایرن و ۱۸ برابر ضریب هدایت حرارتی پشم شیشه می باشد با مقایسه میان این نسبت ها به نتایجی مشابه با آنچه برای آجر رسیدیم خواهیم رسید.

پلی اوریتا

۰٫۰۲۵

ضریب هدایت حرارتی پلی اوریتان ۰٫۰۳۵ برابر ضریب هدایت حرارتی آجر و سیمان ،   ۰٫۰۳۲برابر ضریب هدایت حرارتی ما سه می باشد. با مقایسه میان این دو حالت نیز به نتیجه مشابه می رسیم که این ماده در مقایسه با مصالح سنتی بسیار بهینه در مصرف انرژی می باشد.

پلی استایرن

۰٫۰۲۹

ضریب هدایت حرارتی پلی استایرن ۰٫۰۴ برابر ضریب هدایت حرارتی آجر و سیمان , ۰٫۰۳۶۴ برابر ضریب هدایت حرارتی ما سه می باشند.

پشم شیشه

۰٫۰۳۹

ضریب هدایت حرارتی پشم شیشه ۰٫۰۵۵ برابر ضریب هدایت حرارتی آجر و سیمان و ۰٫۰۵ برابر ضریب هدایت حرارتی ما سه می باشد.