فروش ساندویچ پانل ماموت ...

فروش ساندویچ پانل ماموت

 

فروش ساندویچ پانل در همه شهر های تهران به یک منوال انجام می شود،اینگونه که بر فرض اگر شما از ساندویچ پانل ماموت هیچ اطلاعاتی نداشته باشید. می توانید با مشاورین شرکت ماموت تماس گرفته(بخش ساخت و ساز) و از تمام باید ها و نباید ها،هزینه ها،شرح ساندویچ پانل و… همه آنچه لازم است بدانید مطلع شوید.

شرکت ماموت پانل سقفی ساندویچ پنل سقفی ماموت جهت استفاده در سقف می باشد که با توجه به گامهای ذوزنقه ای و شکل اورلپ آن امکان نفوذ آب به داخل را از بین می برد و جهت طولهای بلند (بالاتر از ۱۳ متر) قابلیت اورلپ شدن روی یکدیگر را دارد این نوع ساندویچ پانل که به آن پنل سقفی می گویند به دو صورت دو رو ورق آلوزینگ و یک رو ورق آلوزینگ از بیرون و فویل مسلح آلومینیومی از داخل با ضخامت ۴ الی ۱۰ cm تولید می شود