قیمت تمام شده هر متر با نصب سانویچ پنل ...

قیمت تمام شده هر متر با نصب سانویچ پنل

قیمت نصب هر متر مربع ساندویچ پانل شامل قیمت تمام شده ی پانل ساندویچی به علاوه ی مبلغی است که به نصابان ساندویچ پانل تعلق می گیرد.
برای اجرای ساندویچ پنل نیازی به مصالح جانبی یا ترکیبی نمی باشد.
این مصالح به صورت آماده بوده و تنها با ابزاری مختصر نصب و به یکدیگر متصل می شوند.
به این دلیل قیمت نصب هر متر مربع ساندویچ پانل در مقایسه با همان میزان مصالح سنتی بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود.

قیمت نصب هر متر مربع ساندویچ پانل

قیمت نصب هر متر مربع ساندویچ پانل در انواع پانل ها متفاوت خواهد بود.
نصب و فروش فلاشینگ و ابزارهایی جانبی در کنار پانل سقفی نیز صورت می گیرد.
فلاشینگ ها ابزاری جهت پوشاندن قسمت هایی از سازه هستند.
این ابزار همچنین جهت آببندی و استحکام سازه ساندویچ پانلی به کا می روند.

فلاشینگ هایی که همراه ساندویچ پانل نصب و اجر می شوند انواع مختلفی دارند.
با توجه به کاربری، و ظیفه و عملکرد از انواع ورق ها در ضخامت های متفاوت تولید و استفاده می شوند.
مزیت استفاده از این ابزار شامل پنهان نمودن اجزای سازه، جلوگیری از ورود باد به داخل و زیبایی نمای ساختمان است.

در قیمت نصب هر متر مربع ساندویچ پانل ، یکی قیمت پانل و دیگری عوامل دخیل در نصب و اجرا موثر هستند.