قیمت ساندویچ پنل ...

 

قیمت ساندویچ پنل

قیمت ساندویچ پنل مطابق تعرفه‌ی مشخص شده از طرف شرکت ماموت است که به همراه فاکتور رسمی ارایه می‌شود. لیست قیمت پانل ماموت در سریع‌ترین زمان به دست سفارش دهنده می‌رسد.

ساندویچ پانل بر اساس نوع و قیمت در بازار ایران به سه دسته تقسیم می شود:

 

ساندویچ پانل های نر و مادگی

ساندویچ پانل های قفل دار

ساندویچ پانل های پیچ مخفی

نوع و ضخامت ورق مورد استفاده ی ساندویچ پانل درقیمت ساندویچ پنل  تاثیر دارد. تولید این پانل های ساندویچی در ضخامت ۴ الی ۲۵ سانتیمتر و در طول سفارشی مشتری انجام می گیرد. داشتن طول دلخواه و مورد استفاده در ساندویچ پنل کمک به کاهش اتلاف مصالح می شود. این امر کمک می کند که قیمت ساندویچ پانل که خریداری میشود، قیمت مفید باشد. در نتیجه به بهینه سازس هزینه ها کمک شایانی میکند.