قیمت پانل بر افقی ...

قیمت پانل بر افقی

حداکثر طول برش : ۳۸۰۰ میلیمتر

کورس حرکتیPusher : 3850 میلیمتر

ارتفاع میز کار از سطح زمین : ۹۰۰ میلیمتر

حداکثر ارتفاع تیغ اره : ۵۵ میلیمتر

حداکثر کارگیر دهانه کلمپها در حالت باز : ۵۰ میلیمتر

حداکثر کارگیر دهانه کلمپها در حالت بسته : ۱ میلیمتر

تعداد کلمپها بر روی پوشر : ۵

فاصله کلمپها از دیواره دور دستگاه : ۶۸-۳۶۸-۱۵۶۸-۲۴۶۸-۳۵۱۸

تعداد ریل های هدایت کار : ۹

فاصله ریل ها از دیواره دور دستگاه : ۲۸-۱۰۸-۳۲۸-۴۷۸-۱۱۲۸-۱۷۲۸-۲۶۲۸-۳۱۲۸-۳۶۲۸

ابعاد میز های تغذیه قطعه کار : ۲۰۰۰*۵۱۰

تعداد میز های بالشتک هوا : ۳

نرم افزار دستگاه : G-XV5

حداقل ضخامت قطعه کار در هنگاه کار با غلطک فشار کمکی : ۱۲ میلیمتر

استاندارد برق مصرفی : ۴۰۰/۵۰Hz

قدرت موتور اره اصلی: ۵٫۵kW(10HP)

قدرت موتور اره خط زن : ۱٫۵KW

قطر اره اصلی : ۲۹۰ میلیمتر

ضخامت اره اصلی : ۳٫۲ میلیمتر

قطر اره خط زن: ۱۶۰ میلیمتر

سرعت پیشروی ارابه اره : ۵-۱۰۰ m/min

سرعت برگشت ارابه اره ۱۰۰ m/min

سیستم کنترل سرعت حرکت ارابه اره : INVERTER 2.2 KW

قطر خروجی مکنده :پایین دستگاه : ۱۴۰mm

قطر خروجی مکنده بالای دستگاه : ۲*۱۱۵