قیمت پانل دیواری سه بعدی ...

قیمت پانل دیواری سه بعدی

قیمت پانل دیواری سه بعدی بر حسب اندازه منطقه متناسب با کیفیت مواد انتخاب شده متفاوت است. نوع قیمت گذاری بر روی این پنل ها بر حسب متر مربع بوده و اندازه و متراژ مصرفی دیوار نیز روی قیمت این پنل سه بعدی دکوراتیو تاثیر می گزارد .

 

پانل‌های دیواری سه بعدی پوشش مدولاری برای پوشاندن کامل دیوار یا بخشی از آن هستند که با طراحی دکوراسیون یا درخواست‌های سفارشی به خوبی وفق می‌شوند. آن ها از خمیر بامبو و در قطعه‌هایی با ابعاد ۴۶ * ۴۶ سانتی متر در مدل‌ها و برجسته کاری‌های مختلف ارائه می‌شوند.