قیمت پانل ساندویچی سقفی ...

قیمت پانل ساندویچی سقفی

 

قیمت پانل ساندویچی سقفی به نوع و متراژ آن بستگی دارد. با توجه به انتخاب نوع ورق مورد استفادۀ تولید ساندویچ پانل که از چه نوع آلیاژی باشد قیمت پانل مشخص می شود . به علت نوسانات هزینه ها و قیمت بازار هر لحظه تغییر پیدا می کند.

قیمت پانل ساندویچی سقفی برحسب ابعاد در واحد متر مربع و جنس ورق و ضخامت ساندویچ پانل ها مشخص می شود . بنابراین قبل از خرید و یا سفارش ساندویچ پانلها شرایطی باید سنجیده شود . در مورد شرایط محیطی ، متراژ ، شرایط آب و هوایی و اقلیمی و موارد استفاده ی سازه ی مورد نظر و بعد از آن انتخاب ساندویچ پانل مناسب می توان با کارشناسان خبره ی این زمینه مشاوره کرد