قیمت پانل ماموت ...

قیمت پانل ماموت

قیمت ساندویچ پانل ها را می توان بر اساس نوع ورق آن ها ، نوع عایق مورد استفاده در لایه میانی و هسته آن ها ، ضخامت و میزان فشردگی ساندویچ پانل ، اندازه ساندویچ پانل ، تعداد لایه های ساندویچ پانل و… مشخص کرد.

 

ساندویچ پانل ها به دلیل داشتن تنوع بالا در انواع ساندویچ پانل ماموت با تنوع قیمتی بالایی نیز برخوردارند ، انواع ساندویچ پانل به طور مختصر :

 

ساندویچ پانل دیواری در ساخت و پوشش انواع دیوارهای ساندویچ پانل از آن ها استفاده می کنند و خود این ساندویچ پانل ها انواع مختلفی دارند که آن ها را ذکر خواهیم کرد.

ساندویچ پانل سقفی که برای پوشش و ساخت و تولید سقف های پیش ساخته استفاده می شود ، به طوری که ساندویچ پنل سقفی را می توان در انواعی که برای ساندویچ پانل دیواری نیز ذکر می شود تهیه و تولید کرد.