قیمت پانل کناف ...

قیمت پانل کناف

جدول زیر لیست قیمت تمامی پانل های کناف ایران می باشد. قیمت های زیر به تومان و برای یک متر مربع می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد قیمت مصالح کناف و قیمت اجرای کناف لطفا در پایین صفحه برای ما پیام بزارید. تا در سریع ترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت نمایید.

 

۹٫۲۴۰ ۹٫۵ RG            پانل ۹٫۵           ۱

۹٫۷۹۰ ۱۲٫۵ RG         پانل ۱۲٫۵        ۲

۱۱٫۱۱۰          ۱۵ RG پانل ۱۵ ۳

۱۲٫۳۴۰          ۱۸ RG پانل ۱۸ ۴

۱۲٫۱۰۰          ۱۲٫۵ MR240 ضد رطوبت ۱۲            ۵

۱۳٫۶۴۰          ۱۵ MR3000  ضد رطوبت ۱۵            ۶

۱۴٫۶۳۰          ۱۸ MR2400  ضد رطوبت ۱۸            ۷

۱۰٫۶۰۰          ۱۲٫۵ FR2400 ضد حریق ۱۲  ۸

۱۲٫۱۰۰          ۱۵ FR3000    ضد حریق ۱۵  ۹

۱۳٫۹۷۰          ۱۸ FR 3000   ضد حریق ۱۸  ۱۰

۱۳٫۶۴۰          ۱۲٫۵ FM2400          ضد رطوب و حریق ۱۲٫۵        ۱۱

۱۵٫۹۵۰          ۱۵ FM 240    ضد رطوب و حریق ۱۵           ۱۲

۱۸٫۲۶۰          ۱۸ FM 240    ضد رطوب و حریق ۱۸           ۱۳