قیمت پانل ...

قیمت پانل

قیمت پانل به ساختار این محصول نیز وابسته است.

پانل از انواع مواد کامپوزیتی است که اصولا از دو جز تشکیل می شود.

لایه داخلی ساندویچ پنل از جنسی تولید می شود که در برابر صوت، رطوبت، حرارت و سرما مقاوم بوده و عایق مناسبی می باشد.

لایه های خارجی که در دو طرف لایه داخلی قرار دارند نیز از استحکام مناسبی برخوردار هستند.

با توجه به این که در قسمت بیرونی ساندویچ پانل قرار میگیرند؛ از نظر شکل ظاهری و زیبایی نیز اهمیت دارند.

قیمت پانل ها همه روزه در حال تغییر است و این تغییر عمدتا به دلیل نوسانات بازار بوجود می آید ولی در برخی مواقع تغییرات قیمت را مشتری نیز بوجود می آورد زیرا از ساندویچ پانل استاندارد ماموت فاصله می گیرید.

از شرایطی که لازم است معماران به آن ها توجه کنند وضعیت آب و هوایی محل احداث پروژه می باشد.

ساندویچ پانل بیرجند برای انواع مختلف آب و هوایی تولید می شوند.

برای مثال ساندویچ پانل گالوانیزه و آلوزینک درمحیط های با بارندگی زیاد به کار می روند.