مرکز فروش ساندویچ پانل در تهران ...

مرکز فروش ساندویچ پانل در تهران

تهران ساندویچ پانل در انواع ساندویچ پانل پلی یورتان ، ساندویچ پانل سقفی ، ساندویچ پانل دیواری ، ساندویچ پانل سردخانه ای تولید می گردد. ساندویچ پانل ها از دورو ورق تشکیل شده که نوع ورق می تواند ورق گالوانیزه ، آلومینیوم ، آلوزینگ و یا دورو فویل یا یکرو ورق و یکرو فویل باشد . با توجه به تنوع پانل ها در نوع استفاده از ورق باید توجه داشت که ورق تاثیر بسیاری در کیفیت و دوام و عمر آن دارد . یکی از کارخانه های بزرگ تهران دور جدید فروش ساندویچ پانل خودرا در بازار محلی آغاز کرده است. انتظار می رود که قیمت ساندویچ پانل تامین کنندگان در میان تقاضای تقریبا فعال محلی به طور کلی در کشور رو به افزایش باشد، این در حالی است که پیشنهادات مربوط به قیمت ساندویچ پانل متغیر بوده و توسط فروشندگان داخلی دیگر، بیش تر یا کم تر از قبل اعلام شده است.