نصب ساندویچ پانل سقفی ...

نصب ساندویچ پانل سقفی

 

معمولا سازه های پیش ساخته دارای سقف های شیب دار هستند که درصد این شیب بسته به عملکرد ، اقلیم و ابعاد آن متفاوت است. برای پوشش سقف از ساندویچ پانل سقفی استفاده می شود که تفاوت آن با نوع دیواری در خم ورق ، آبندی و نحوه نصب آن بوده.نصب ساندویچ پانل سقفی به وسیله پیچ های گالوانیزه سرمتع واشر دار انجام می شود که پیچ ها پانل را بصورت مستقیم به اسکلت متصل کرده و واشر این پیچ ها که از نوع لاستیکی است باعث جلوگیری از نفوذ آب در محل سوراخ پیچ می گردد.شیب ملایم سقف آب باران را به طرفین برده و از آنجا به داخل فلاشینگ های جمع آوری آب باران ریخته که این فلاشینگ ها نیز از طریق ناودان های متصل به آن ، آب را به زمین یا فاضلاب منتقل می کنند.