نصب ساندویچ پانل ...

نصب ساندویچ پانل

نصب انواع ساندویچ پانل دارای روش های متفاوتی است. در ابتدا شما باید با موارد استفاده از ساندویچ پانل ها آشنایی داشته باشید و بدانید هر نوع آن در کجا کاربرد دارد.

نصب ساندویچ پانل سقفی:

ابتدا باید به ساختار اجرا شده روی سقف و فاصله بین تکیه گاه های اصلی توجه شود و بر اساس ان زیرسازی پانل های سقفی را انجام داد.

در مرحله بعد ساندویچ پانل ها روی پرلین های موجود در سقف قرار گرفته و به ازای هر متر متربع ساندویچ پانل سقفی باید یک پیچ سرمته گالوانیزه استفاده میشود.

نصب ساندویچ پانل دیواری

این نوع ساندویچ پانل ها به دو صورت عمودی و افقی بسته به شرایط محل میتوانند نصب شود. بعد از نصب محل اتصال ساندویچ پانل ها با سختمان را توسط پیچ های مخصوص پیچ میکنند.

در نصب این نوع ساندویچ پانل بر روی بتن از تفنگی مخصوص به نام میخکوب زن چاشنی دار استفاده میشود. بهتر است داخل ناودانی با اسپری پلی یورتان عایق کاری شود.