نصب ساندویچ پنل ...

نصب ساندویچ پنل

برای نصب ساندویچ پانل ها(پانل سقفی ,پانل دیواری ) ابزار پیچیده وتخصصی مورد نیاز نمی باشد. ولی برای اجتناب  ودوری از خرابی وبه هدر رفتن ساندویچ پانل ها استفاده از افراد مجرب و ذی صلاح توصیه میشود . آموزش نصب ساندویچ پانل

چند نکته عمومی درباره نصب باید رعایت شود

◊ آببندی پانل ها در محل اتصال به هم زیاد تر باشد.

◊ چسبندگی ساندویچ پانل ها  به هم در محل درز زیادتر شود.

◊ تبادل حرارتی در محل اتصال بسیار کمتر گردد

قبل از نصب پانل دیواری  “چفت کردن پانل های دیواری” موارد زیر دارای اهمیت است

برای حصول اطمینان از آببندی های لازمه در محل چفت شدن پانل ها قبل از چفت کردن ساندویچ پانل ها محل درز پانل ها با اسپری پلی یورتان پر شده و سپس پانل دیگر قبل از پف کردن کامل پلی یورتان جا زده می شود

قیمت نصب هر متر مربع ساندویچ پانل شامل قیمت تمام شده ی پانل ساندویچی به علاوه ی مبلغی است که به نصابان ساندویچ پانل تعلق می گیرد.

برای اجرای ساندویچ پنل نیازی به مصالح جانبی یا ترکیبی نمی باشد.

این مصالح به صورت آماده بوده و تنها با ابزاری مختصر نصب و به یکدیگر متصل می شوند.

به این دلیل قیمت نصب هر متر مربع ساندویچ پانل در مقایسه با همان میزان مصالح سنتی بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود.