هزینه نصب ساندویچ پانل ...

هزینه نصب ساندویچ پانل

نصب ساندویچ پانل در پروژه ها توسط تیم تخصصی و بالاترین استاندارد های جهانی صورت می گیرد. لوازم جانبی بخش مهمی از فرایند نصب مناسب ساندویچ پانل هستند. در پیشنهادات شرکت طیف وسیعی از لوازم جانبی مختلف وجود دارد که با هم یک سیستم مونتاژ کامل را ایجاد می کنند.

چند نکته قبل از آغاز پروژه نصب ساندویچ پانل ها لازم و ضروری است که به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و به ترتیب طبق موارد زیر انجام گیرد.

نقاط اتصالی ساندویچ پانل ها باید در هر قسمت به اندازه ۱ تا ۲ میلی متر ضخامت داشته باشد.

پوشش درزها و آب بندی پانل‌ ها توسط چسب پلی یورتان انجام شود.

اندازه گیری دقیق فاصله محل قرار گیری پانل‌ها، ستون‌ها، باعث کاهش پرت محصولات می شود.

جهت نصب پانل‌ها از پیچ واشر دار مخصوص استفاده گردد.

توجه به گام و ارتفاع پیچ‌ها