وزن ساندویچ پانل سقفی ...

وزن ساندویچ پانل سقفی

وزن ساندویچ پانل سقفی در مقایسه با سایر مصالح کمتر بوده و بر محبوبیت این محصول می افزاید.

در برخی پروژه ها وزن ساندویچ پنل برای کارفرما مهم می باشد.

انواع این محصولات با توجه به ساختار و کاربردی که دارند وزن متفاوتی خواهند داشت.

پانل های ساندویچی در انواع مختلف برای استفاده در سقف و دیوار تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.

برای سبک سازی مصالح سازه ساختمان مصالح سبک به کار گرفته می شود.

این مصالح در مقایسه با مصالح سنتی وزن کمتری داشته و وزن کلی ساختمان را کاهش می دهند.

وزن ساندویچ پانل  نیز کم بوده و باعث سبک سازی سازه ها می شود.

وزن هر متر مربع ساندویچ پانل سقفی

پانل سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر و عرض مفید ۱ متر : ۱۱۳۹۰gr

پانل سقفی به ضخامت ۵ سانتی متر و عرض مفید ۱ متر : ۱۱۶۹۰gr