وزن ساندویچ پنل ...

وزن ساندویچ پنل

وزن ساندویچ پانل در برخی پروژه ها بسته به نوع پروژه اهمیت پیدا می کند. با توجه به اهمیت این مسئله برای کارفرماها ، قصد داریم در این مطلب به بررسی آن بپردازیم. امروزه جهت سبک سازی سازه و ساختمان ها ، مصالح کم وزن کاربرد روز افزونی یافته اند. با به کارگیری مصالح سبک ، وزن کلی ساختمان کاهش خواهد یافت. با توجه به این که وزن ساندویچ پانل کم بوده و در عین حال از مقاومت خوبی برخوردار است ؛ استفاده از آن ها در بسیاری از موارد به مصالح سنتی ترجیح داده می شود.
همچنین ساختمان های ساخته شده با ساندویچ پنل در برابر حوادث طبیعی نیز مقاومت خوبی دارند. رشد سریع جمعیت نیاز جامعه به مسکن و ساختمان را افزایش داده است. همچنین ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید جهت ، افزایش سرعت ساخت، افزایش عمر مفید و مقاوم نمودن در برابر زلزله بیش از گذشته مطرح می باشد.