وزن هر متر مربع ساندویچ پانل ...

وزن هر متر مربع ساندویچ پانل

وزن ساندویچ پانل در برخی پروژه ها بسته به نوع پروژه اهمیت پیدا می کند.

با توجه به اهمیت این مسئله برای کارفرماها ، قصد داریم در این مطلب به بررسی آن بپردازیم.

امروزه جهت سبک سازی سازه و ساختمان ها ، مصالح کم وزن کاربرد روز افزونی یافته اند.

با به کارگیری مصالح سبک ، وزن کلی ساختمان کاهش خواهد یافت.

با توجه به این که وزن ساندویچ پانل کم بوده و در عین حال از مقاومت خوبی برخوردار است ؛ استفاده از آن ها در بسیاری از موارد به مصالح سنتی ترجیح داده می شود.

همچنین ساختمان های ساخته شده با ساندویچ پنل در برابر حوادث طبیعی نیز مقاومت خوبی دارند.

وزن هر متر مربع ساندویچ پانل دیواری :

ساندویچ پانل دیواری با ضخامت ۴ سانتی متری به عرض مفید ۹۳ سانتیمتری : ۹۷۵۰gr

ساندویچ پانل دیواری با ضخامت ۵ سانتی متری به عرض مفید ۹۳ سانتیمتری : ۹۹۵۰gr

ساندویچ پانل سقفی با ضخامت ۴ سانتی متری به عرض مفید ۱ متر:  ۱۱۳۹۰gr

ساندویچ پانل سقفی با ضخامت ۵ سانتی متری به عرض مفید ۱ متر: ۱۱۶۹۰gr