پانل دیواری الیاف بتن ...

پانل دیواری الیاف بتن

فناوری پانل‌های الیاف بتن در زمره اجزا ساختمانی غیر باربر و غیر سازه‌ای قرار می‌گیرند و با توجه به مواد تشکیل دهنده دارای وزن کم و سازگاری زیاد با محیط زیست هستند‌. این پانل‌ها از مجموعه فراورده‌های پشم چوب کارخانه‌ای محسوب می‌شود و مواد اصلی تشکیل دهنده آنها، سیمان، چوب است که در طول فرانید تولید‌، برخی مواد افزودنی به آنها اضافه می‌شود و نشاسته چوب‌ به عنوان منبع حمله حشرات موذی،‌ از آن حذف می‌شود.

با توجه به مواد تشکیل دهنده و فرایند تولید قالب بندی،‌ تولید این پانل‌ها به سهولت انجام می‌شود و امکان دستیابی به طرح‌های متنوع برای قالب‌بندی وجود دارد.

ابعاد متداول این پانل‌ها ‌به میلیمتر  ۲۵×۶۰۰×۲۰۰۰‌، ۵۰×۶۰۰×۲۰۰۰ ، ۷۵×۶۰۰×۲۰۰۰ است. بیشترین استفاده از این پانل‌ها در دیوارهای غیر باربر در جداکننده‌های داخلی یا دیوارهای بین واحدهای مسکونی مجاور هم و نمای ساختمان است.

این پانل‌ها به راحتی توسط ارده‌های دستی یا برقی قابل برشکاری و شکل دهی است و به راحتی می‌توان برای اتصال قطعات مختلف به این پانل‌ها از پیچ و مهره یا میخ استفاده کرد. همچنین این پانل‌ها سازگاری کامل با انواع نازک کاری، گچ، ملات سیمان، سنگ، سرامیک و رنگ را دارد. تعبیه قطعات و تجهیزات مربوط به تاسیسات نیز به راحتی در دیوارهای حاصل از این پانل‌های امکان پذیر است.

سبکی و وزن کم این پانل‌ها‌، ویژگی‌های پانل در برآوردن ضوابط مقررات ملی ایران در زمینه‌های انرژی، حریق، و آکوستیک نسبت به محصولات مشابه‌، سهولت حمل و نقل و نصب و نیز اثر استفاده از این پانل‌ها در کاهش مقدار هزینه تمام شده یک ساختمان در مقایسه با سایر مصالح مشابه، از سایر مزایای این پانل‌ها محسوب می‌شود. این پانل‌ها در زمینه‌های مختلف انرژی، حریق، آکوستیک و سازه و زلزله در این مرکز مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از آنها در حیطه الزامات مربوط به این فناوری مجاز است.