پانل ساندویچی ضخامت ۴ میلیمتر ...

پانل ساندویچی ضخامت ۴ میلیمتر

ابعاد ساندویچ پانل صنعتی

ضخامت فوم پلی یورتان : ۴-۱۰ میلیمتر

عرض ساندویج پانل  دیواری: ۱۰۲ سانتی متر

عرض ساندویج پانل سقفی :۱۰۸ سانتی متر

طول استاندار : ۶ متر

این ابعاد با توجه به نقشه پیاده سازی می شود و اجرایی کاملا دقیق و حساب شده دارد .