پروفیل مخصوص ساندویچ پنل ...

پروفیل مخصوص ساندویچ پنل

پروفیل F شکل

پروفیل ها از دو قسمت تشکیل شده اند : پایه و روکش این پروفیل ها برای اطراف پنجره ها کاربرد دارند.
در ابتدا قبل از نصب پانل قسمت بیس یا همان پایه توسط پیچ سرمته دار نصب می شو. بعد از اتمام کار قسمت کاور یا روکش با فشار بین دو لبه بیس قرار می گیرد. قابل ذکر است که این پروفیل ها به حالت کشویی می باشند.

پروفیل H شکل

این پروفیل ها نیز دارای دو قسمت بیس و کاور هستند بااین تفاوت که برای اتصال پانل ها عمودی یا افقی بکار می روند یا به اصطلاح همان اتصال طولی پانل ها.

پروفیل V شکل

این پروفیل ها مانند دو نمونه بالا دارای پایه و روکش می باشند و شکل ظاهری آنها بصورتی است که دولبه باهم زاویه قائمه می سازند.
جهت استفاده برای اتصال کنج ها و لبه های داخلی و خارجی دیوارها و یا سقف بکار می روند. ابتدا پایه روی کار با پیچ سرمته دار وصل شده و سپس کاورها روی آنها کشیده می شوند.