پنل دیواری ...

 

پنل دیواری

پنل‌ دیواری از زمان معماری کلاسیک روم و یونان به قسمتی از خانه‌ها و ساختمان‌های عمومی تبدیل شدند؛ البته این پنل‌ها در دوران گوتیک ظهور نکرده بودند. پنل‌های چوبی طبیعی از زمان معماری تیودور، گرما و ظرافت را مهمان خانه‌های خصوصی کردند. در دوران ویکتوریا، روکش‌های دیواری ساده، ارجحیت داشتند.

پنل  دیواری به پانل گفته میشود که جهت پوشش دیوار مورد استفاده قرار میگیرد .این ساندویچ پانل ها دارای ویژپی های خاصی هستند به عنوان مثال این پانل ها دارای مقاومت بسیار مناسب تری نسبت به سازه های قدیمی هستند و هزینه و سرعت و وزن اجرای کار را بسیار کاهش میدهند.

مشخصات فنی ساندویچ پانلبه عنوان انواع ساندویچ پانل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ساندویچ پانل دیواری اتاق تمیز و ساندویچ پانل دیواری سردخانه ای از انواع ساندویچ پانل دیواری بر اساس کاربرد آن است.