پنل سقفی ...

پنل سقفی

ساندویچ پانل سقفی پوششی برای سقف است که به دلیل گامهای ذوزنقه ای و شکل اورلپ امکان نفوذ آب به آن از بین می رود. ساندویچ پانل های سقفی به صورت های دو طرف ورق، یکرو ورق یکرو فویل، یکرو ورق یکرو نایلون و یکرو ورق یکرو کاغذ تولید می شوند

ساندویچ پانل سقفی از ۳ جزء لایه رویه و لایه زیره و فوم پلی اورتان تزریق شده دربین این لایه ها تشکیل شده است. به دلیل چسبندگی بسیار خوب فوم پلی اورتان به لایه زیره و لایه رویه این سه جزء از یکدیگر جدا نشدنی بوده و بصورت یک شیء یکپارچه عمل مینمایند.